Teriör På BostadsrättsMässan!

I dag och i morgon, 7-8/10 2016, står vi på BostadsrättsMässan i Malmö.

Välkomna till monter D18!