Teriör planglas etablerar sig även i Lund på Gnejsvägen 9 där vi sedan tidigare driver en bilglasavdelning.
Åsa Jarved, avdelningschef på bilglas, kommer även att arbeta som säljare på planglassidan.

Välkomna att ringa planglas direkt i Lund på 046-272 72 72!
Våra bilglaskunder i Lund ringer som tidigare 046-270 13 13.