Om oss

Teriör startade på 80-talet som ett renodlat och traditionellt glasmästeri. Vi har sedan dess utvecklat vårt koncept och etablerat oss även på projektsidan där vi arbetar med allt från fasadpartier till interiöra delar.

För oss på Teriör är det av största vikt att alltid genomföra alla våra uppdrag på ett professionellt sätt med högsta möjliga servicegrad. Vår förhoppning och vårt mål är att skapa förtroende och goda relationer med våra kunder och att Teriör alltid ska vara en prisvärd aktör som förknippas med ett bra hantverk och god service.

Välkommen till Teriör!

Historik
Teriör AB har sedan 1987 arbetat med service och mindre projekt inom glasmästeriområdet. Verksamheten har legat på en stabil nivå och goda kundrelationer har under åren byggts upp med flera av Malmös fastighetsägare och förvaltare..

Under 2008 beslöt styrelsen i Teriör AB att expandera glasverksamheten med en projektavdelning. Syftet var att ta en ökad andel av olika typer av glasprojekt där glas/metall är gemensam nämnare. Verksamheten utvecklades positivt, mycket beroende på genomförandet av några större entreprenader såsom de nya stationerna i Citytunneln.

 

Affärsidé
Glas
Vi ska erbjuda kompletta lösningar med glas oavsett om det gäller den exteriöra eller interiöra delen av en byggnad.
Vi ska arbeta såväl inom service som ROT och nybyggnad och dessutom vara en aktör i det tidiga skedet, där vi hjälper kunden med åtgärdsstudier såsom konsulter.

Detta innebär att:
– vi ska ha en hög kompetens inom vårt område
– vi ska vara ett företag med personlighet där vi ska skapa nära relationer med våra kunder, där mötet med kunden skapar en relation som ger viljan att återkomma och en positiv känsla när man går därifrån.
– vi ska uppträda på ett representativt sätt
– vi ska värna om vår klädsel, vår utrustning och våra bilar så att det ger våra kunder en positiv bild om oss

 

Miljö & Kvalitet
I juni 2011 fick vi bekräftelse på vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö- arbete då vi äntligen slutförde vår tredjepartscertifiering av företaget och vårt ledningssystem.

Vi är nu certifierade i enlighet med standarderna:
ISO 9001:2008 (kvalitet)
ISO 14001:2004 (miljö)
OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö)

Vi känner både glädje och stolthet över att vi nu uppnått denna milstolpe, dock är vi väl medvetna om att detta bara är början och att ett ständigt förbättringsarbete väntar oss.