Efter 12 händelserika år har vi beslutat att avveckla vår måleriavdelning här på Teriör AB.
Anledningen är att vi vill renodla vår verksamhet och enbart arbeta med glas.
Vi vill därför tacka våra fd anställda målare och önska dem lycka till i sina nya förvärv.

Patric Finström, vice VD