Glas

Arkitekt, föreskrivare
Vi är en kompetent partner som erbjuder rådgivning i samband med olika typer av glasprojekt. Vi har lång erfarenhet
av såväl små som stora projekt med olika lösningar i glas och metall.

Glasmästeri
Våra välutbildade glasmästare erbjuder Dig som kund, service när det gäller reparationer, förbätttringsåtgärder för
glas med fokus på komfort och säkerhet samt förebyggande insatser för skydd och underhåll. Bland våra större
kunder finns Malmö Stad, Landskrona Stad, MKB m.fl.

Projekt, entreprenader
Vår projektgrupp genomför entreprenader med glas och metall som gemensam nämnare. Vi samarbetar med ledande
leverantörer i branschen och kan erbjuda tekniskt och ekonomiskt attraktiva lösningar med tilltalande design.
För att se våra referensprojekt, klicka på referenser ovan.

Hem/bostad
För Dig som privatperson kan vi erbjuda snygga, kvalitativa lösningar med glas. Exempelvis bad och dusch, glas i kök,
bordsskivor, glasväggar och dörrar, glasräcken m.m. Om du vill svarar vi för hela montaget inkl. måttagning på plats.
Naturligtvis kan Du utnyttja ROTavdrag för våra tjänster.