Den 23:e maj klockan 20.00 på TV4, presenteras Cit i Lä i tv-programmet Bygglov!

Denna fantastiska höj- och sänkbara inglasning har blivit alltmer efterfrågad då den erbjuder flexibla lösningar på vind- och insynsskydd.

Titta på programmet och låt dig inspireras! Det finns lösningar för alla altaner, uteplatser, balkonger osv.

Kontakta oss gärna för mer information!